sliderslidersliderslidersliderslider

SYARAT PENERBITAN AKTA PERCERAIAN
    a.    Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap;
    b.    Kutipan Akta Perkawinan Suami/Isteri Asli;
    c.    Fotocopy KK dan KTP yang bersangkutan;
    d.    Fotocopy KTP saksi 2 orang;
    e.    Mengisi Formulir Pencatatan Perceraian.